Linnupesa-hooldus lahku läinud perede elukorraldusmudelina - lapsevanemate kogemused

Kutsun osalema uurimuses

Olen oma doktoritöö raames läbi viimas uurimust, mis keskendub lahku läinud lapsevanemate kogemusele elukorraldusega, kus lapsed jäävad oma koju elama ja hooldusõigust jagavad vanemad elavad koos nendega kordamööda. Kui te olete sellise lahendusega kokku puutunud või teate kedagi, kes on, siis olen info eest väga tänulik. Uurimuses osalemiseks pole oluline, et pere hetkel linnupesa-hooldust kasutaks, sobib ka varasem, sh lühiajaline kokkupuude.

Ka olen tänulik, kui aitate seda üleskutset jagada.

Lugupidamisega
Rafaela Lehtme
Tallinna Ülikooli doktorant


Osaleja
Lapsevanem, kes kasutab või on kunagi kasutanud lahendust, kus laps või lapsed elavad kindlas kodus, kus vanemad elavad nendega vaheldumisi – edasi-tagasi kolijateks on täiskasvanud, mitte lapsed.
Asukoht
Lapsevanemale sobivas kohas
Aeg
Lapsevanemale sobival ajal
Kestvus
Orienteeruvalt 1.5 tundi
Uurija
Rafaela Lehtme, Tallinn Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur ja doktorant.
Kontakt
Nii osalemissoovi kui ka lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust Rafaela Lehtmega e-posti aadressil rafaela.lehtme@tlu.ee või alloleva vormi kaudu.

Uurimusest lähemalt

Linnupesa-hooldus

Linnupesa-hooldus (inglise keeles birds-nest custody, birdnesting custody, birdnesting arrangement, bird’s nest parenting) on elukorraldus, kus lahku läinud vanemate lapsed jäävad oma koju elama ja hooldusõigust jagavad vanemad elavad koos nendega kordamööda - edasi-tagasi kolijateks on täiskasvanud, mitte lapsed. Võimalusi on siin mitmeid, kõige tavapärasem on kolme kodu mudel, kus lapsed jäävad senisesse koju ja mõlemal vanemal on oma elukoht perioodideks, kui lastega on teine vanem.

See lahendus pakub lapsele korraga nii ühte stabiilset kodu ja harjumuspärase elukorralduse jätkumist kui võimalust elada oma igapäevaelu mõlema vanemaga, kasutades nii ära jagatud hoolduse eelised ja vältides selle peamisi nõrku külgi, eelkõige lapse elukorralduse segipaiskamist ja erinevate elukohtade vahel liikumisega kaasnevaid probleeme. Aina rohkem peresid otsustab lääneühiskonnas linnupesa-hoolduse kasuks, samas on teaduslikes uurimustes teemat veel vähe kajastatud. Eestis on seni läbi viidud üks linnupesa-hoolduse teemaline uurimus ja see keskendus lastekaitse-töötajate kogemustele.

Lühikokkuvõtet uurimusest on võimalik lugeda ajakirja Sotsiaaltöö numbrist 3/2019.

Linnupesa-hoolduse võimaluste mõistmisel on oluline ka vanemate arvamus. Minu jätku-uurimus keskendub perede kogemusele linnupesa-hoolduse ja sellele sarnaste elukorralduste kasutamisel Eestis.

Konfidentsiaalsus

Uurimuses osalemine on anonüümne, konfidentsiaalsus on tagatud läbi intervjuude kodeerimise, mille käigus võetakse intervjuust välja kõik intervjueeritava isikut tuvastada võimaldavad andmed, sh ei märgita üles ühegi pereliikme nime ega kontaktandmeid. Uurimus ei keskendu ühegi pere loole konkreetselt.

Uurimuse väärtus ja kasu osalejale

Uurimuses osalemine annab võimaluse öelda välja oma arvamus lahku läinud peredele olulistes küsimustes - millised on erinevad probleemid ja lahendused hooldusõiguse jagamisel ja uue elukorralduse valikul. Lisaks võib oma kogemuste jagamine aidata ka teisi peresid, kes sarnaste valikute ees seisavad. Saadud andmete põhjal on võimalik koondada kokku praktilised soovitused ja nõuanded nii lahutavatele peredele, kes linnupesa-hoolduse kasutamist kaaluvad kui ka peredega tegelevatele spetsialistidele ning tuua laiemat tähelepanu lapsesõbralikumatele lahendustele lahutusjärgses elus.

Kes ma olen

Olen Tallinn Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur ja doktorant, keskendun peamiselt lastekaitsetööd ja lapse õigusi puudutavatele teemadele. Vanemate kogemusele keskenduv linnupesa-uurimus on osa minu doktoritööst.


Saada teade